Τιμές

Εμπορική άδεια χρήσης για 1 ιστοσελίδα
300
Εμπορική άδεια χρήσης για 10 ιστοσελίδες
2700
Εμπορική άδεια χρήσης για 20 ιστοσελίδες
5000
Εμπορική άδεια χρήσης για 50 ιστοσελίδες
10000
Δημιουργία εικαστικού Θέματος με μέτρια προσαρμογή διάταξης. Επεξεργασία CSS και πληροφορίας back-end
600
Δημιουργία εικαστικού Θέματος με υψηλή προσαρμογή διάταξης. Επεξεργασία CSS και πληροφορίας back-end
1000