Όροι χρήσης

Χρήση λογισμικού WebIndexer

Αυτό το λογισμικό είναι ιδιόκτητο και εμπιστευτικό.

Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, κοινή χρήση, προσαρμογή, αλλαγή πηγαίου κώδικα, δημοσίευση, εμπορική χρήση ή / και διανομή αυτού του λογισμικού, δικών του τμημάτων, παραγώγων ή / και διαδόχων, μέσω οποιουδήποτε μέσου, απαγορεύεται αυστηρά.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα απαιτείται άδεια.
Άδειες χρήσης