Άδειες χρήσης λογισμικού CMS

Οι τιμές είναι για την αγορά των αδειών εμπορικής χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας WebIndexer. Υποστήριξη περιλαμβάνεται στην τιμή και η διάρκεια διαφέρει ανάλογα με την άδεια.
Εμπορική άδεια χρήσης για 1 ιστοσελίδα
300
Εμπορική άδεια χρήσης για 10 ιστοσελίδες
2700
Εμπορική άδεια χρήσης για 20 ιστοσελίδες
5000
Εμπορική άδεια χρήσης για 50 ιστοσελίδες
10000